Dalam kesakitan teruji kesabaran..Dalam perjuangan teruji keikhlasan.. Dalam ukhuwah teruji ketulusan..Dalam tawakkal teruji keyakinan.. Hidup ini amat indah jika Allah Azza Wa